LANGUAGE :TH | EN 

" ด้วยความชำนาญการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ SIZE 7 เมตร
  ประตู10บาน เราพร้อมจะส่งมอบให้คุณภายใน10 วัน "


K.Truck body เป็นผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ 10 บาน ตู้แห้ง ตู้หางพ่วง ตู้รถบรรทุก ตู้ขนส่งสินค้า ที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการซ่อม และ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์มายาวนานกว่า 15 ปี ทำให้เราเข้าใจในปัญหาของการผลิตตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างดี
การผลิตตู้คอมเทนเนอร์ให้มีคุณภาพที่ดี จะต้ององค์ประกอบมีดังนี้