เกี่ยวกับเรา

" ด้วยความชำนาญการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ SIZE 7 เมตร ประตู10บาน เราพร้อมจะส่งมอบให้คุณภายใน10 วัน "

K.Truck body เป็นผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ 10 บาน ตู้แห้ง ตู้หางพ่วง ตู้รถบรรทุก ตู้ขนส่งสินค้า ที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในการซ่อม และ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์มายาวนานกว่า 15 ปี ทำให้เราเข้าใจในปัญหาของการผลิตตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างดี

การผลิตตู้คอมเทนเนอร์ให้มีคุณภาพที่ดี จะต้ององค์ประกอบมีดังนี้

1. โรงงานที่ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ได้ลงทุนในการสร้างโรงงานที่ได้มาตราฐานในการผลิต และ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ตู้คอมเทนเนอร์ที่ผลิตจากบริษัทฯมีคุณภาพที่ดี และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทันตามกำหนด

2. วัตถุดิบ

ในการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใช้การผลิต เช่น บานพับ กลอนประตู
กาว SEALANT อย่างดีจากประเทศเยอรมัน สีแห้งช้า A plus 2K Polyurethane เป็นต้น ซึ่งส่งเหล่านี้หากใช้สินค้าไม่ได้มาตราฐาน ก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคต 

บริษัทให้ความสำคัญบุคลากร ในแต่ละขั้นตอนของการผลิต มีทีมENGINEERที่มีความชำนาญแต่ละด้านคอยตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต ไปจนถึง การตรวจสอบคุณภาพ

3. การเก็บวัตถุดิบต้องมีคุณภาพ

4. ทีมงานในสายการผลิต

เช่น การเก็บเหล็กที่ใช้ในการผลิต ทางโรงงานให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเหล็ก มีโรงเก็บเหล็กอย่างดี เพื่อป้องกันเหล็กไม่ให้เป็นสนิม ซี่งจะทำให้ตู้คอมเทนเนอร์ที่ผลิตจากบริษัทฯ มีความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

5. บริการหลังการขาย

เรามีอะไหล่รองรับความต้องการตลอดเวลา